U Pljevljima uskoro tvornica za proizvodnju industrijske konoplje

Autor: Miroslav Kuskunović , 19. veljača 2024. u 07:00
Foto: SHUTTERSTOCK

Kompanija PB Agro dobila je dozvolu za pogon u naselju Šumane u Pljevljima.

Kompanija PB Agro iz Bijelog Polja korak je bliže izgradnji tvornice za proizvodnju industrijske konoplje u naselju Šumane u Pljevljima, nakon što je od crnogorske Agencije za zaštitu životne sredine dobila suglasnost na Elaborat procjene utjecaja na okoliš.

Kako stoji u Elaboratu, u planu je izgradnja objekta od 242 m2, koji će opremljen na način koji je najlakši za funkcionalnu, većim dijelom ručnu preradu konoplje, pakiranje i transport.

Prerada u čaj i kapi
Sva oprema će se nalaziti unutar objekta, a podrazumijeva radne stolove, ormare, vitrine i sl. Glavna karakteristika funkcioniranja projekta je prerada industrijske konoplje u čaj i kapi, ali i druge oblike prerade, ambalažiranje i transport. Industrijska konoplja je termin koji se koristi za klasifikaciju sorti kanabisa koje sadrže 0,2% ili manje THC-a (u suhoj masi).

5000

proizvoda na razini EU koristi određene dijelove konoplje

Dva glavna proizvoda čija je prerada planirana u sklopu planirane tvornice su čaj od cvijeta i lista industrijske konoplje, te kapi od cvijeta industrijske konoplje. Kako stoji u elaboratu, veći dio prerade podrazumijeva ručni rad, osim korištenja električnog kotla. U oba slučaja ne postoji nikakav nusproizvod prilikom prerade.

Sve što eventualno ostane pakira se u vreće i ponovo vraća na plantažu, koja nije predmet ovog elaborata, te se prostire na zemlju i prekopava, kako bi poslužilo kao prirodno gnojivo visokog kvaliteta. U projektu je navedeno se čaj od cvijeta i lista industrijske konoplje dobija tako što se cvijet bere ručno, zatim se suši u prirodnim uvjetima i određenom temperaturnom režimu u plastenicima na polju gdje je ubran.

Poslije sušenja vrši se odvajanje cvijeta od stabiljke, koje se obavlja isto u plastenicima na polju gdje je ubran. Poslije čišćenja dobija se čist cvijet koji se pakira u papirne vreće i prevozi u pogon gdje se važe i ručno pakira u odgovarajuću ambalažu i potom ide u prodaju.

Kada je riječ o proizvodnji kapi od cvijeta industrijske konoplje postupak branja, sušenja, čišćenja, pakiranja i transporta do tvornice je u potpunosti isti, s tim što se u ovom slučaju cvijet očišćen od stabiljke kuha u električnom kotlu, i tim postupkom se dobijaju kapi od industrijske konoplje koje se potom pakiraju u bočiće i idu u prodaju.

Zatvoreni ciklus
Konoplju nerijetko nazivaju biljkom budućnosti jer je 100 posto iskoristiva i čuva okoliš. Tehnologija prerade industrijske konoplje je jedan u potpunosti ekološki čist zatvoreni ciklus, bez nusproizvoda, jer se svaki dio konoplje koristi za različite proizvode kojih je na listi Europske unije više od 5000.

U Elaboratu se navodi i da će se proizvodnja obavljati pod nadzorom davatelja franšize Konoplja Osvobaja iz Slovenije, koji je navedenu proizvodnju patentirao u patentnom birou u Ljubljani.

Komentirajte prvi

New Report

Close